Bruno ze Schauenburku

narozen 1205 (?), zemřel 1281

Šlechtic, který působil jako biskup olomoucký v letech 1247–1281. Přední rádce a diplomat krále Václava I. a Přemysla Otakara II. Na jeho příkaz byly osidlovány oblasti v Moravském krasu.

Wappenbuch_Grünenberg_1483_-_fol._131
Erb Bruna ze Schaunburku (zdroj: Wikipedia)

"Blízko staršího osídlení založil nové město Kroměříž. ... Je pokládán za průkopníka kolonizace středověké Moravy, pomocí lenního systému totiž zalidňoval dosud neobydlené oblasti, hlavně ve středu (Drahanská vrchovina) a na severu země (území mezi Odrou a Ostravicí, Opavsko, Osoblažsko). V jeho listině z roku 1267 je například poprvé zmíněna kolonisty založená Ostrava. Na Moravě založil vedle zmíněné Kroměříže hrady Mírov, Blansek, Fulštejn, Šaumburk a další. Podílel se také na založení města Uherské Hradiště." (Wikipedia)

"Záměrné osídlování organizoval Bruno ze Schauneburku po svém jmenování biskupem r. 1245. Na Moravu přivedl 25 000 kolonistů z přelidněných německy mluvících oblastí včetně rodného Saska. Ti ve 2. polovině 13. st. zakládají na Moravě stovky nových vsí a desítky městeček. Bruno je iniciátorem výstavby několika hradů – včetně hradu Blanska." (Obec Vavřinec)

Bibliografie:

  • Bruno ze Schauenburku, Wikipedia, dostupné
  • Historie místní části Suchdol, Obec Vavřinec, dostupné