Salmové

evropský šlechtický rod

Někdy označovaní jako Salm-Reifferscheidtové. Rod pochází ze středního Porýní, kde je doložen už ve 12. století. V jejich erbu jsou dva lososi (neboli salmové). Rodovým heslem je: "Proti proudu." Všichni Salmové byli katolíci. Jako jediní šlechtici užívají titul "starohrabě". Dnes se rozlišuje pět větví rodu, přičemž pro Moravský kras jsou zásadní členové větve Salm-Reifferscheidt-Raitz, kteří žili v Rájci nad Svitavou.

"Vlastníky pozemků, na kterých se Moravský kras rozkládá, byly v době, kdy se započíná s přírodovědeckým bádáním a prvními pokusy o zpřístupnění krasových útvarů v tomto území, šlechtické rody. Těmito rody byli Salmové a Liechtensteinové, jejichž rodové linie vlastnily panství i na Moravě." (Musil, 2013)

Podle Musila sehráli Salmové velkou úlohu v počátečním výzkumu Moravského krasu:

"Zabývali  se aktivně nejen speleologickým výzkumem jeskyní, ale i jejich sedimenty a nálezy kostí. Ze svých zaměstnanců si vytvořili vlastně první systematicky pracující speleologickou skupinu v Moravském krasu. Zceja jistě to byla první speleologická skupina v tehdejším Rakousko-Uhersku a možná i v celé střední Evropě."

(Musil, 2014)

Zajíček dodává, že výzkumy Salmů byly značně amatérské:

"Období druhé poloviny 18. století a počátku 19. patřilo z hlediska speleologických výzkumů rodině Salmů, která sídlila na zámku v Rájci. Pozdější badatelé vyhodnotili informace a údaje o prostorách, které zkoumali Karel Josef Salm-Reifferscheidt-Raitz a Hugo František Salm jako nadhodnocené, zkreslené a překrucované."

(Zajíček, 2017)

Vlastnily pozemky v Moravském krasu – od roku 1763 (koupě panství rájeckého a o tři roky později blanenského) do roku 1945, kdy byl majetek zkonfiskován na základě Benešových dekretů.

Současnou hlavou rodu je sedmý kníže Hugo Christian Salm-Reifferscheidt-Raitz, narozený v roce 1973. Jeho teta, starohraběnka Marie Alžběta Salmová, se velmi angažovala v boji o navrácení majetků včetně rájeckého zámku do rukou rodu. Zemřela v roce 2022.

Významní členové rodu

Bibliografie:

  • MUSIL, Lukáš: Z historie cestovního ruchu v Moravském krasu (1880–1938), Brno: MUNI, 2013, 118 s.
  • MUSIL, Rudolf: Morava v době ledové, Brno: MUNI, 2014, 323 s.
  • KOSTRHUN, OLIVA, ZAJÍČEK: Karel Absolon: objevitel, manažer, vědec, Praha: Academia, 2021, 432 s.
  • Salm-Reifferscheidtové, Wikipedia, dostupné
  • Salm-Reifferscheidt-Raitz, Wikipedia, dostupné