První zmínky a průzkumy Moravského krasu

16. století

 • "Pokud budeme pátrat po nejstarší písemné zprávě, ve které se píše o některém krasovém útvaru Moravského krasu, patrně dojdeme k záznamu v Městské boskovické knize, který pochází z roku 1575. Událost popisuje, jak jistý pytlák Jan Kotas spolu se svým komplicem Jiříkem Knapem chytali pstruhy v Punkvě u Blanseku pod propastí.” (Musil, 2013)

17. století

18. století

 • Mnich Lazar Schopper uskutečnil v roce 1723 spolu s několika dalšími lidmi výpravu, sestup na dno Macochy. O tom, co zde nalezli, podali zřejmě jen ústní zprávu, kterou ale zapsal úředník benediktinského kláštera v Rajhradě Josef Melnický. Lazar Schopper ale nebyl první, kdo na dně propasti stanul. Nejprve byl na dno spuštěn sedlák Štefan a poté, co se prošel po dně, byl zase vytažen nahoru. Hovořil o tom, že ve vodě spatřil pstruhy a že po celou dobu sestupu ho provázely úzkosti. Následně na několik dní onemocněl. Až po něm, 25. května, byl na dno spuštěn Lazar Schopper spolu s komorníkem Johannem Jouhardem. Prochodili celé dno a změřili hloubku Horního jezírka (6 sáhů = 10 m). Karel Absolon jejich výpravu později vyzdvihl, protože oba duchovní údajně správně popsali vtok Punkvy do Macochy z dnešních Červíkových jeskyní. (Zajíček, 2017)

 • Za prvního amatérského badatele v Moravském krasu a zároveň autora prvního odborného speleologického spisu můžeme považovat Johanna Antonína Nagela, dvorního matematika a fyzika rakouského císaře. Ten jej pověřil průzkumem jeskyní na území mocnářství a Nagel moravské jeskyně zachytil ve dvou z patnácti odstavců svého díla. (Musil, 2013) Pobýval tu v roce 1748 spolu s malířem Carlem Beduzzim, který jeskyně dokumentoval (namaloval Císařskou jeskyni s Nagelovým jezerem). Do Macochy sám Nagel nesestoupil, ale zorganizoval spuštění tří místních sedláků. Popsal Sloupské jeskyně, ovšem pro jistotu do nich před sebou za dvojnásobný honorář poslal dva místní muže.

 • Dalším aktivním badatelem byl Karel Josef Salm-Reifferscheidt-Raitz. Roku 1776 se nechal jako třetí člověk v historii spustit na dno Macochy. (Musil, 2013)

 • Jeho syn Hugo František Salm také podnikal expedice do jeskyní. Dvakrát navštívil Macochu, plavil se proti proudu Punkvy atd. Císaře Františka I. pozval do Císařské jeskyně (odtud její název) a napsal též několik článků o svých výzkumech. (Musil, 2013)

 • Za zmínku stojí i expedice architekta Karla Rudyinského ze dne 26. 6. 1784. Se třemi kolegy tenkrát strávil na dně Macochy pět hodin a své poznatky zvěčnil v rukopisu, jehož součástí jsou i vertikální profily a půdorysy propasti – jedná se o první, byť nepřesný plán krasového jevu nejev v Krasu, ale i na území ČR.

 • Salmové pověřili dvorního inženýra Karla Süsze výrobou map Sloupské jeskyně. Tyto mapy jsou už na první pohled velmi nepřesné, Süsz zřejmě vůbec nic neměřil, takže jde spíš o výtvarná díla – přesné mapy začaly vznikat až v polovině 19. století.

 • V letech 1792 a 1797 navštívil Býčí skálu kníže Alois I. Liechtenstein, což dokumentuje nápis na konci chodby u Šenkova sifonu.

19. století

 • na počátku 19. století probíhaly další výzkumy Výpustku. Liechtensteinové pověřili inženýra Antonína Lolu mapováním. Půdorys z roku 1807 je velice přesný, mapa obsahuje také legendu dokumentující tehdejší stav jeskyně.

 • Dr. Jindřich Wankel je autorem přibližně 80 vědeckých pojednání. Jeho nejslavnějším dílem jsou německy psané Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti z roku 1884, nejstarší známý průvodce oblastí s vyznačenými turistickými trasami.

 • Podrobněji popisoval zmíněné trasy další průvodce vydaný ve spolupráci s brněnskou sekcí ÖTC pod názvem Průvodce Brnem a jeho okolím z roku 1885. V jeho čtvrtém vydání z roku 1891 vyšel popis vyznačených turistických cest v Moravském krasu. Roku 1895 pak vyšel Makowského a Rzehákův Průvodce brněnským jeskynním územím, kde lze nalézt podrobný popis nově objevené krápníkové jeskyně ve Sloupu. Další člen brněnské sekce ÖTC R. Trampler vydal roku 1890 německou publikaci Krápníkové jeskyně v Šošůvce. (Musil, 2013)

 • První česky psaná kniha je Průvodce Brnem a okolím z roku 1893. Nalezneme zde cesty vyznačené brněnskou sekcí ÖTC a popis několika větších výletů. První česky psaný specializovaný průvodce byl Křížův Průvodčí do Moravských jeskyň vydaný již roku 1883. (Musil, 2013)

 • Roku 1833 proběhla na popud Karla Reichenbacha výprava Salmových horníků do útrob propadání Bílé vody v Holštejnském údolí.

Bibliografie:

 • MUSIL, Lukáš: Z historie cestovního ruchu v Moravském krasu (1880–1938), Brno: MUNI, 2013, 118 s.
 • ZAJÍČEK, Petr: Moravský kras v ponorné řece času, Praha: Academia, 2017, 280 s.
 • KOSTRHUN, OLIVA, ZAJÍČEK: Karel Absolon: objevitel, manažer, vědec, Praha: Academia, 2021, 432 s.
 • ABSOLON, Karel: Moravský kras 1, Praha: Academia, 2017, 416 s.