Karla Wankelová-Absolonová

narozena 7. února 1855 v Blansku, zemřela 29. listopadu 1941 v Praze

Spisovatelka, dramatička, sběratelka lidové slovesnosti, prvorepubliková feministka a etnoložka. Dcera archeologa Jindřicha Wankla, matka Olgy Stránské-Absolonové a Karla Absolona. Členka Vlastivědného musejního spolku v Olomouci a ženského pěvecko-hudebního Akademického spolku Žerotín. Absolvovala Vyšší dívčí školu v Praze.

Jejím prvním manželem byl lékař MUDr. Vilibald Absolon. Pět let po jeho smrti, v roce 1887, se znovu provdala za úředníka Eduarda Bufku (někdy je též uváděna jako Karla Bufková).

"Rozvíjela svůj zájem o lidové pohádky a pověsti, které sbírala a zpracovávala. Získané poznatky hojně publikovala v různých časopisech." ( Zajíček, 2021)

"Vedle četného publikováni v Časopise Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci se dále věnovala sběratelské činnosti, kterou završila vydáním knih pohádek a pověstí Z Ječmínkovy říše (1910) a Moravské pověsti a pohádky zejména z Krasu moravského (1920), které si záhy získaly značnou oblibu." (Zajíček, 2021)

"O otázkách feminismu i o svých pacifistických postojích psala v mnoha článcích, ale také čím dál více v autorské beletristické tvorbě, kterou uveřejňovala například v Mírové čítance, Ženské revui, Ženském světě, Ženských listech, Novém lidu, Ladě, Letáčcích útulny atd. V Národních listech zase publikovala cestopisné fejetony, k mládeži se obracela texty Odpadlík či Povídka z minulosti Moravy." (Zajíček. 2021)

Mezi její díla patří:

Po stopách slovanských na Rujáně (1900)
Z Ječmínkovy říše: moravské povídky a pověsti (1910)
Moravské pověsti a pohádky zejména z Krasu moravského (1920)
Tulák: drama ve čtyřech jednáních (1925)

Bibliografie:

  • KOSTRHUN, OLIVA, ZAJÍČEK: Karel Absolon: objevitel, manažer, vědec, Praha: Academia, 2021, 432 s.
  • KULAVIAKOVÁ, Dagmar: Příběh ženské emancipace v rodině JIndřicha Wankela, Brno: MUNI, 2008, 52 s.
  • Los: Karla Bufková, Internetová encyklopedie města Brna, 2019, dostupné
  • Žerotín, Wikipedia, dostupné
  • Katalog NKP