Holštejn

#hrad

Název v němčině znamená “děravá” či “dutá” skála. Jeskyně pod hradem se nazývá Hladomorna a skutečně kdysi jako hladomorna sloužila. Obec leží v blízkosti Ostrovského žlebu a Hrádského žlebu.

Název hradu i pozdější obce se historicky vyvíjel takto:
1278 a 1295 de Holenstein, 1288 de Holensteyn, 1292 de Holnstain, 1349 castrum Holenstain, 1361 de Holensteyn, 1404 z Holštejna, 1420 de Holstein, 1437 castrum Holstein, 1436 zboží holenstejnské, 1447 z Holsteyna, 1464 na Holnštejn, 1481 zboží holssteinske, 1511 hrad Holsstein, 1528 zboží holsstynsky, zboží holsstaynske, 1742, 1846, 1872, 1885, 1893, 1915 a 1942 Holstein 1846 Holstensko, 1872 a 1893 Holštejnsko, 1885, 1893 a 1915 Holštýn, 1936 Holštejn (Šrámek, 1970)

První zmínka o hradu pochází z roku 1278. Nechal jej postavit Hartman z Holštejna (1252–1315) ke správě rozsáhlých území v srdci Drahanské vrchoviny. Širší Holštejnsko kdysi snad získal výsluhou jeho otec Crha z Čeblovic (1226–1251), kastelán na Děvičkách. Po roce 1278 Hartman území rozšířil, ale když zemřel, panství se rozpadlo, protože jeho jediný známý syn Crha z Holštejna (1288–1308) zemřel mladý, navíc v církevním celibátu.

IMG_20230303_130121
Půdorys holštejnského hradu (zdroj: z archivu prof. Absolona, kreslil K. Zpěvák)

Hrad a panství proto získal jako tzv. odúmrť král Jan Lucemburský, který je postoupil rodu pánů z Lipé. Čeněk z Lipé (1300–1363) panství i s hradem prodal roku 1321 Vokovi ze Sovince. Zápis o tom se však v Zemských deskách objevil až v roce 1349.

Páni ze Sovince drželi hrad až do roku 1437, kdy jej Vok V. prodal Hynkovi z Valdštejna a Židlochovic a sám na něm dožil jako purkrabí. Hynek hrad s několika okolními vesnicemi znovu prodává v roce 1455 Půtovi ze Sovince (před 1436–1484). V roce 1459 žaloval Půta Hynka z Valdštejna a Židlochovic, že mu slíbil sepsat správní list na holštejnské panství a ještě tak neučinil. Půta mimochodem často vystupoval u soudu jako žalobce i jako žalovaný.

Po Půtovi dědili jeho synové Zikmund, Jan, Heralt, Aleš a Jindřich, kteří roku 1483 prodali hrad Dobešovi Černohorskému z Boskovic (zemřel 1493). Ten ho do desíti let prodal Hynkovi z Popůvek, který koupil hrad, městečko Holštejn, dvůr před hradem, vesnice Ostrov se dvorem a kostelem, Lipovec se dvorem a kostelem a 3 lány v Šošůvce. Vklad této koupě byl do Zemských desek zanesen až roku 1511. Hynek sídlil na nové tvrzi v Pozořicích a o odlehlý hrad neměl zájem. Majetek zdědila jeho dcera Markéta z Popůvek na Pozořicích.

V roce 1531 se hrad Holštejn uvádí už jako pustý.

Bibliografie:

  • HOSÁK, ŠRÁMEK: Místní jména na Moravě a ve Slezsku I + II, Praha: Academia, 1970, 573 s. a 961 s.
  • ABSOLON, Karel: Moravský kras 1, Praha: Academia, 2017, 416 s.
  • Hrad Holštejn, Památkový katalog, dostupné
  • Hartman z Holštejna, Wikipedia, dostupné
  • Páni z Holštejna, Wikipedia, dostupné
  • Čeněk z Lipé, Wikipedia, dostupné
  • Půta ze Sovince a Doubravice, Wikipedia, dostupné
  • Páni z Popůvek, Wikipedia, dostupné