Středověk v Moravském krasu

První písemné zmínky o osadách v oblasti Moravského krasu pochází z 12. století. Řada z nich ale mohla přetrvat z dřívějších dob. Ve 13. století zvali feudálové na neosídlená území kolonisty z německých zemí, což vedlo ke vzniku nových sídel. Některá zanikla v důsledku válečných konfliktů, například Rohrbach u Jedovnic, Úvoz u Vavřince nebo Hinterbach (poblíž Těchova). Podstatná část obcí se ale zachovala dodnes, byť se jejich názvy v historii měnily.

Hrady v Moravském krase

 • V raném středověku bylo v Moravském krasu a jeho okolí vystavěno několik kamenných i dřevěných hradů.

 • Pozdější největší správní středisko Blansko bylo v historických pramenech poprvé zaznamenáno roku 1136.

 • Kolem roku 1250 založil biskup Bruno ze Schauenburku na hraně Pustého žlebu hrad lidově nazývaný Blansek – správní středisko panství.

 • Hrad Holštejn stál na vrcholu skalního bloku nad jeskyní Hladomorna.

 • Rytířská jeskyně s opevněním je jediná svého druhu na území Moravského krasu i v ČR.

 • Obranný účel měl i hrad Laubek (dnes Lečenec) nad Skalním mlýnem

 • Veřejnosti přístupný je hrad, z nějž se dochovalo opevnění známé jako Nový hrad

 • Z období středověku je znám Obřanský hrad na západním okraji Hádecké planinky

  Bibliografie:

  • ZAJÍČEK, Petr: Moravský kras v ponorné řece času, Praha: Academia, 2017, 280 s.