Jindřich Wankel

narozen 15. července 1821 v Praze, zemřel 5. dubna 1897 v Olomouci

Otec Karly Wankelové-Absolonové a děd Karla Absolona.

"Jindřich Wankel je považován za nejvýznamnějšího krasového badatele, působícího ve druhé polovině 19. století na území krasu a díky svým významným archeologickým objevům právem označovaný za otce moravské archeologie."

(Musil, 2013)

"Opustil nereálné touhy po profesorském místě na cařihradské univerzitě a stal se hutním lékařem na panství knížete Salma, kde pak strávil třiatřicet let svého života."

(Mlejnek, Šebeček, 2015)

wankel_mzm

Od r. 1850 systematický výzkum Sloupských jeskyní, dochoval se soubor propracovaných map. Ve Starých skalách prováděl prý své první výzkumy nálezů kostí.

"Jako první přišel s větší odborní publikaci o těchto nálezech. V roce 1957 J. Wankel určuje na základé studia nejen jednotlivé kosti, ale i jednotlivé druhy zvířat a dokonce jejich pozici v sedimentu. Byl to v té době zcela nový a výjimečný přístup, kterému ještě dlouho poté nebyla věnována pozornost."

(Musil, 2014)

Objevil Wankelovo jezírko pomocí plavby na voru sestaveném na břehu – části voru se v místech dochovaly dodnes. Mnohé objevy pozůstatků pleistocenních zvířat. Vykopávky v jeskyni Kůlna.

1856 opakovaný sestup na dno Macochy, získání prvního přesného údaje o hloubce propasti.

1856–1863 náročné průzkumy Rudického propadání, při druhém sestupu do Hugonova dómu museli vyzkumníci za dramatickcýh okolností v průběhu prudké bouře opustit prostory. Zachránilo je varování z povrchu.

Při průzkumech jeskyně Výpustek chtěl ověřit informace o délce systému uváděné Hugem Františkem Salmem. Hledal části, keré Salm údajně nechal zazdít z důvodu velkého nebezpečí. #ANNA

Jeho největším úspěchem byl objev halštatského pohřebiště v jeskyni Býčí skála.

"Před chystaným odchodem do penze musel prodat své sbírky, aby se finančně zabezpečil na stáří a mohl v Olomouci zakoupit dům. To mu pak bezohledně vyčítali všichni jeho konkurenti, aniž by tušili, jak těžce nesl, když jeho poklad z Býčí skály balili do beden a odváželi do Vídně. Jeho soukromý život pak také poznamenalo pracovní přetížení, neshody s mladým knížetem ze Salmu, úmrtí přítele Josefa Mánesa, bratra Viléma a svého spolupracovníka při průzkumech jeskyní Antonína Mládka. Ale největší tragédie přišla v roce 1883. Tehdy při návštěvě u své provdané dcery Lucie v Ořechovičkách její dvanáctiletý syn a pozdější slavný brněnský chirurg při neopatrné manipulaci s otcovou puškou zastřelil Wanklovu milovanou sestru Betty. Po smrti profesora Havelky a jen nepravidelném vyplácení slíbené penze se začala zhoršovat i finanční situace rodiny. Doktor Wankel si kvůli své vědecké činnosti neotevřel v Olomouci lékařskou praxi, jak asi původně zamýšlel, a jeho manželce posléze nezbylo, než občas tajně prodat něco ze sbírek, které si manžel ještě ponechal, aby měli prostředky na živobytí. A také zdravotní stav Jindřicha Wankla se postupně zhoršoval. Přišel záchvat mozkové mrtvice, částečné ochrnutí a nakonec zlomenina krčku stehenní kosti, která tehdy znamenala definitivní upoutání na křeslo či lůžko. Přesto ještě v tomto stavu se nechal na nosítkách odnést do muzea, aby se rozloučil s nashromážděnými sbírkami. Ve věku sedmdesáti šesti let odcházel z tohoto světa jistě s pocitem, že toho mohl pro své pacienty i pro vědu vykonat ještě více"
(Mlejnek, Šebeček, 2015)

Screenshot_2022-12-09_22-06-19

Bibliografie:

  • WANKEL, Jindřich: Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti, Brno: Vlastivědná knihovna moravská, 1984, 306 s.
  • MLEJNEK, ŠEBEČEK: Radosti a strasti doktora Wankla, In: Zpřístupněné Jeskyně 2015 Ročenka Správy jeskyní České republiky 2015, dostupné
  • MUSIL, Rudolf: Morava v době ledové, Brno, MUNI, 2014, 232 s.