Výpustek

#jeskyně

Jeskyně v údolí Křtinského potoka zvaném Josefovské údolí, mezi obcemi Křtiny a Adamov. V 17. století byla ještě nazývaná Dračí jeskyně, kvůli nálezům kosterních pozůstatků pravěkých zvířat. (Liška, 2015).

vypustek_mapa_lola_1807 1
První mapu jeskyně Výpustek zhotovil inženýr Antonín Lola roku 1807.

Před II. světovou válkou se v jeskyni těžily fosfátové hlíny a "docházelo v ní k odstřelům některých stěn, i k rozšíření menších chodeb, čímž jeskyně uvnitř měnila svou původní topografii." (Liška, 2015)

IMG_20221013_114749
Kostry jeskynních medvědů z jeskyně Výpustek (foto: Zajíček, 2021)

Šest koster jeskynního medvěda, které Karel Absolon vystavil v Moravském zemském muzeu, pochází z jeskyně Výpustek.

"Kosti pocházely vesměs z jeskyně Výpustku, kde se v předešlých létech průmyslově těžily fosfátové sedimenty. Medvědí pozůstatky se odhazovaly ke stěnám, kde tvořily celé haldy, jež si odváželi pracovníci muzea." 

(Zajíček, 2021)

Hugo František Salm jeskyni popisuje takto:

"Jakkoli je též Sloupská jeskyně nesmírně velká, tak pokud se týká vysoké klenby, je předstižena mnohými jinými neznámými jeskyněmi našeho kraje; naopak nedosahuje daleko Výpustku na panství Pozořice, jenž by vzhledem ke svému rozsahu co do délky mohl snad předčít všechny známé jeskyně světa. Navštívil jsem jej několikrát; kvůli mnohonásobným zákrutům jsem s sebou vzal motouz a plevy ke značení cesty a několikrát jsem spotřeboval 4000 sáhů motouzu, 3–⁠4 pytle plev, a musel jsem se obrátit, protože jsme bez tohoto jistého průvodce nechtěl v tom labyrintu postupovat; pokaždé jsem se dostal na jiná místa a nikdy se nemohu pochlubit tím, že jsem nalezl konec jeskyně, jíž projít je nanejvýše nebezpečné. Vstoupit do jeskyně lze jen s největší opatrností, protože na mnoha místech jsou nezměrné propasti překlenuty jen tenkým sintrovým příkrovem, který může být nějakým nešťastným krokem probořen; pravděpodobně nějaké takové prolomení stálo životy čtrnácti osob z Olomouce, které koncem 17. století tuto jeskyni navštívily a již se nikdy neobjevily."

(Zajíček, 2017)

Jeskyni během II. světové války zdevastovali nacisté, kteří ji proměnili na fabriku na letadlové motory.

"Nacisté během války do Výpustku navezli tisíce tun betonu a v horní části jeskyně z něj vytvořili silné podlaží. V rámci totálniho pracovního nasazení zde pracovalo na 1200 dělníku a práce rychle pokračovaiy. Tehdy byly pravděpodobně zničeny i možné vstupy do nižších pater Výpustku a zabetonovaly se i ty části jeskynních prostor, které nacisté nijak nehodlali využít. Zřejmě tak bylo zamezeno ke vstupu do té podzemní části, kde se mělo nacházet obří podzemní jezero, možná největší v celé Evrope."

(Liška, 2015)

Za komunismu zde byl vybudován protiatomový kryt.

"Na někdejších nacistických základech byl za komunistického režimu ve Výpustku v 60. létech vybudován obrovský tajný kryt, který měl tehdejším vládním pohlavárům sloužit jako luxusní a technologicky skvěle vybavený protiatomový bunkr i záložní stanoviště velení armády pro případ jaderné války."

(Liška, 2015)

V současné době mají známé prostory Výpustku celkovou délku cca 2 500 m.

Bibliografie:

  • ZAJÍČEK, Petr: Moravský kras v ponorné řece času, Praha: Academia, 2017, 280 s.
  • KOSTRHUN, OLIVA, ZAJÍČEK: Karel Absolon: objevitel, manažer, vědec, Praha: Academia, 2021, 432 s.
  • LIŠKA, Vladimír: Největší záhady dávných Čech, Frýdek-Místek: Alpress, 2015, 190 s.