Jáchymka

#jeskyně

ivan-balak-jachymka-001
Jeskyně Jáchymka (foto: Ivan Balak, itras.cz)

"Své jméno získala od poustevníka Joachyma, který v ní žil v 19. století." (Wikipedia)

Jeskyně v střední části Moravského krasu. Nachází se v Křtinském údolí nad levým břehem Křtinského potoka. V německé literatuře se nazývala také "Evina jeskyně", údajně podle tvaru jejího vstupního portálu. (Musil a kol., 2019)

Jindřich Wankel ve svém článku z roku 1877 napsal, že z této jeskyně vyzvedl kosti medvědů jeskynních spolu s kamennými nástroji, přičemž se ve stejných vrstvách nacházely také kosti lidí. (Μusil, 2014) Byl to první důkaz koexistence pravěkých lidí a jeskynních medvědů na území Čech.

Jindřich Wankel popisuje v textu Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti, jak nechal kníže Liechtenstein #todo jeskyni rozšířit. Během úpravy byly se sedimenty a sutí vyváženy nejen kamenné štípané nástroje, střepy neolitické kultury s lineární keramikou, ale i četné uhlíky dokládající ohniště. Byl by to důkaz pro osídlení jeskyně během neolitu. Viz také Pravěk – periodizace a Historie osídlení Moravského krasu.

V jeskyni se později, počínaje rokem 1921, těžily fosfátové hlíny, tak jako v jiných jeskyních Křtinského a Josefovského údolí. Vstupní síň, zvaná "Síň světla", byla vyhloubena jako důsledek těžby. Díky ní došlo také k objevení nových chodeb jeskyně. (Musil a kol., 2019)

Jáchymka je jednou z mála jeskyní, ve kterých se našly celé kostry pleistocenních šelem Dhoulu, ohroženého druhu, který v současnosti žije už jenom v Asii. Viz Fauna moravská doby ledové.

Bibliografie:

  • MUSIL, Rudolf: Moravský kras. Průvodce Josefovským a křtinským údolím, Brno: MUNI, 2019, 354 s.
  • MUSIL, Rudolf: Morava v době ledové, Brno: MUNI, 2014, 323 s.
  • Jáchymka, Wikipedia, dostupné
  • Dhole, Wikipedia, dostupné